Konferenser och symposier

Om ätstörningar – ny kunskap och ökad medvetenhet

2017-10-0213:00 till 17:00 Aula Medica, Nobels väg 6Campus Solna

Karolinska Institutet och Stockholms centrum för ätstörningar bjuder in till en halvdag för dialog och kunskapsutbyte kring ätstörningar.

Ätstörningar är en av de mest allvarliga psykiatriska sjukdomarna som innebär ett stort lidande för både drabbade och närstående. Ätstörningar drabbar alla, oberoende av kön eller ålder och kan leda till ett långvarigt sjukdomsförlopp med svåra medicinska komplikationer och förhöjd suicidrisk. Även om det idag finns professionell vård att tillgå är det fortfarande många drabbade som inte söker hjälp eller upptäcks av vården.

För att öka kunskapen om ätstörningar bjuder vi in till en eftermiddag med föreläsningar om bakomliggande faktorer, behandling, syskonperspektiv samt ätstörningar inom idrotten. Vi välkomnar allmänheten, studenter, personal inom vård och skola, forskare, föreningar, drabbade och närstående.
Evemanget är kostnadsfritt och ingår i föreläsningsserien KI Conferences och kommer att hållas på svenska, förutom en föreläsning som hålls på engelska.

Föranmälan krävs – varmt välkommen!

För att vara säker på att du ska få en plats, gå in och anmäl dig här. Skriv ut din biljett som en pdf eller visa upp den i din telefon i entrén.

Föreläsare

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, överläkare, docent och verksamhetschef Stockholms centrum för ätstörningar, Stockholms läns landsting.

Cynthia Bulik, psykolog, professor i epidemiologi med inriktning mot ätstörningar, verksamhetschef Centre for Eating Disorders Innovation vid Karolinska Institutet.

Göran Kenttä, lektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan samt ansvarig för ämnesområdet idrottspsykologi vid Riksidrottsförbundets elitidrottsavdelning.

Marit Sahlströmförfattare och syskon

Arrangörer

Centre for Eating Disorders Innovation, Karolinska Institutet

CEDI - Centre for Eating Disorders Innovation är ett center för ätstörningsforskning på Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Verksamhetens övergripande mål är att markant utöka kunskapen kring ätstörningar. Genom att föra samman forskare från olika vetenskapliga discipliner och att undersöka ätstörningar med nya ögon strävar CEDI efter att nå en allomfattande förståelse av den roll som både genetik och miljö spelar för risken och utvecklingen av ätstörningar. CEDI är finansierat av Vetenskapsrådet som är en myndighet under Utbildningsdepartementet med uppdrag att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och att bidra till samhällsutveckling.

Stockholms centrum för ätstörningar, Stockholms läns landsting

Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av världens största kliniker för specialiserad ätstörningsvård och är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kliniken behandlar patienter i alla åldrar och erbjuder ett brett behandlingsutbud inom öppenvård och heldygnsvård. SCÄ har också en egen Forsknings- och utvecklingsenhet (SCÄ FoU) som arbetar för att öka kunskapen om ätstörningar samt att utveckla och förbättra ätstörningsvården. På kliniken pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom området klinisk ätstörningsforskning och vår forskargrupp är knuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Frågor:
Hanna Kilander
E-post: hanna.kilander@sll.se

Anmälan kan göras via denna länk.

Psykisk ohälsa