Annan

March for Science den 22 april

This page in English
2017-04-2212:00 till 15:00 Mariatorget – Medborgarplatsen, StockholmAnnan

Lördagen den 22 april 2017 planeras March for Science äga rum i mer än 500 städer runt om i världen. I Stockholm samordnas manifestationen av Vetenskap & Allmänhet med stöd av både engagerade privatpersoner och ett stort antal organisationer som på ett eller annat sätt är verksamma inom det vetenskapliga området – däribland Karolinska Institutet.

Initiativet till March for Science kommer från USA, där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

Vi bjuder in till en manifestation

  • för att alla människor ska ha rätt till tillförlitlig evidensbaserad kunskap
  • för att alla ska ges möjlighet att kunna förstå, granska, värdera och ta ställning till olika påståenden
  • för att lyfta fram allt vetenskapen ger oss, och för en nutid och framtid där vetenskapen har en självklar plats.

KI vill värna den fria tanken och forskning baserad på fakta eftersom det är en förutsättning för den vetenskapliga utvecklingen och en grundbult i ett demokratiskt samhälle – därför medverkar KI i March for Science. – Karin Dahlman-Wright, KI:s vikarierande rektor.

Var och när

Lördag 22 april, samling 11:30 och avmarsch kl. 12:00 från Mariatorget via Sankt Paulsgatan - Götgatan - Hökens gata - Östgötagatan - Folkungagatan - Götgatan till Medborgarplatsen . På medborgarplatsen blir det sedan uppträdanden, tal och aktiviteter. Studenter, forskare, lärare, övrig personal, släkt och vänner – alla är välkomna!

Mer om programmet i Stockholm.

Om du som medarbetare eller student vill gå gemensamt möts vi upp utanför Sankt Paulskyrkans entré kl. 11.50. Vid frågor på plats, kontakta Cecilia Odlind.

Mer information om manifestationen läggs löpande upp på kampanjsidan March for Science Sverige.

Den som vill anmäla sig kan hitta eventet på Facebook March for Science, Stockholm.

Efterlysning

Arrangörsgruppen söker aktiviteter på temat vetenskap som kan passa för att dela med allmänheten på Medborgarplatsen. Hör av dig så fort som möjligt om du har någon idé till aktivitet, bra kontakt med en känd artist, eller kan hjälpa till själv. Kontakt: marchforsciencestockholm@gmail.com

Länkar