Föreläsningar och seminarier

Lunchseminarium om vetenskapsjournalistens vardag

2014-05-1311:30 till 13:00 Rum 507 i Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet, Campus Solna.Campus Solna

Detta lunchseminarium är öppet för alla som vill veta mer om hur arbetet i ett nyhetsrum fungerar. Före seminariet bjuder vi på lunch och möjlighet till mingel med kollegor från andra EU - finansierade forskningsprojekt. 

Dagens talare, Malin Attefall, är vetenskapsjournalist och redaktör för programmet Vetenskapens värld på SVT. Hon kommer att berätta hur vetenskapsjournalistens vardag ser ut samt visa exempel.

OBS! Föreläsningen ges på engelska. Företräde kommer att ges till personer som arbetar i EU-projekt.

Lunchseminariet arrangeras av CommHERE (Communicating European Health Research) ett EU-projekt som samordnas från KI och syftar till att sprida information om forskning inom FP7 Health för allmänheten. CommHERE stödjer forskare och kommunikationsansvariga i deras arbete för att sprida sin forskning.  Läs mer: www.commhere.eu

Registrering: För att anmäla dig till seminariet, vänligen skicka ett e-mail till: jill.jonsson@ki.se, före 8:e maj. 

Contact person: Jill Jönsson