Föreläsningar och seminarier

KIRCNET seminarium: “Inflammation in Sarcoidosis”

This page in English
2016-05-2615:30 till 16:30 CMMs föreläsningssal (CMM Lecture hall) L8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Inflammation in Sarcoidosis

Talare

Maria Gazouli

Assistant Professor

National and Kapodistrian University of Athens

Värd

Natalia Rivera

Contact person: Louisa Cheung