Föreläsningar och seminarier

Epidemiologi – Vad kan vi lära oss från forskning på storskaliga populationsstudier?

2018-05-0716:00 till 19:00 Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, plan 2, Karolinska Institutet, Solna (Stockholm)Campus SolnaSfoEpi

Välkommen till ett SfoEpi event som är öppet för allmänheten!

Organiserat av Sara Hägg, Fang Fang och Amaia Calderón-Larrañaga
(This event will be held in Swedish)

Du anmäler dig lättast via denna länk: https://goo.gl/forms/6VaZ2P0hLCzEuNsD3
Men du kan även anmäla dig genom att maila till janina.mahmoodi@ki.se (skriv "anmälan 7/5" i ämnesraden)

Program:
16.00-16.15 Introduktion av Sara Hägg
16.15-16.45 Emma Frans
16.45-17.15 Jonas F. Ludvigsson
17.15-17.45 Fika
17.45-18.15 Helena Nordenstedt
18.15-18.45 Laura Fratiglioni
18.45-19.00 Avrundning av Sara Hägg.

Emma Frans, Styrkor med epidemiologisk forskning
Epidemiologisk forskning använder storskaliga populationsdata och registerdata som är sammankopplade i databaser. Genom att använda väl utformade hypoteser och korrekta metoder kan vi svara på många vetenskapliga frågeställningar utan att använda djurförsök eller andra kostsamma experiment.
Emma Frans är forskare inom epidemiologi och vetenskapsskribent för bl.a. Svenska Dagbladet. Hon har skrivit populärvetenskapliga böcker om forskning och blev nyligen belönad med Stora Journalistpriset 2017 i kategorin "Årets röst" samt utsätts till Årets Folkbildare 2017.

Jonas F. Ludvigsson, Hellre har jag mässling och svininfluensa än jag vaccinerar mig, eller?
Svininfluensa-vaccinet har kopplats till narkolepsi. Bör man verkligen vaccinera sig vid nästa influensa-epidemi? Förr hade väl alla mässling. Varför då risker autism genom att ta mässlingsvaccin - eller?
Jonas Ludvigsson är professor på Karolinska Institutet och barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus. Han var åren 2014-16 ordförande i svenska barnläkarföreningen och har skrivit boken ”Att börja forska inom medicin”. 

Helena Nordenstedt, Hur mår världens befolkning?
Hur står det egentligen till med hälsan ute i världen? Och hur ändras sjukdomspanoramat när vi lever längre och blir rikare?
är specialistläkare i internmedicin på Danderyds sjukhus, men har också arbetat för Läkare utan gränser i Kongo och under ebolautbrottet i Liberia och Guinea. På KI undervisar hon i Global hälsa och forskar bl.a. kring hjärt-kärlsjukdomar i Uganda.

Laura Fratiglioni, Ett friskare åldrande redan idag.
För första gången i världshistorien har vi en stadigt ökande andel av äldre globalt. I höginkomstländer är ett hälsosamt åldrande redan en realitet, men vi har mycket att göra för att nå ett hälsosamt åldrande.
Laura Fratiglioni, neurolog, professor vid ARC, Karolinska Institutet, har specialiserad sig i epidemiologi av ålder-relaterade sjukdomar och deras konsekvenser i befolkningen av äldre människor. Hon är internationellt känd för sin forskning omkring demensprevention och hälsosamt åldrande.

 

Om du har några frågor om eventet, vänligen kontakta:

Forskarassistent

Sara Hägg

Telefon: 08-524 822 36
E-post: Sara.Hagg@ki.se

Forskare

Fang Fang

Telefon: 852486131
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Fang.Fang@ki.se

Forskarassistent

Amaia Calderon Larrañaga

Enhet: Medicin
E-post: amaia.calderon.larranaga@ki.se

 

Contact person: Janina Mahmoodi