Föreläsningar och seminarier

CfA seminar: Early life exposures and epigenetic programming in asthma

2015-03-0516:00 till 17:00 Karolinska University Hospital Solna, Building L2, level 5, the conference roomKarolinska Universitetssjukhuset, SolnaCentrum för allergiforskning

Speaker: John Holloway, Professor of Allergy and Respiratory Genetics, University of Southampton, UK. Host: Professor Annika Scheynius, Inst. för Medicin Solna.

Coffee/tea will be served from 15:30. Welcome!

Map with directions to the seminar room.

The Centre for Allergy Research

Contact person: Annika Scheynius
AllergiAstmaEpigenetikGenetik