Konferenser och symposier

3rd Swedish Cancer Research Meeting

2014-09-0210:00 till 2014-09-0318:00 Aula MedicaCampus SolnaStratCan

De tre strategiska forskningsnätverken inom cancer (StratCan, U-CAN och BioCare) välkomnar er till det årliga nationella cancermötet "3rd Swedish Cancer Meeting", som fortsätter traditionen från tidigare möten i Malmö (2012) och Uppsala (2013). Årets möte organiseras gemensamt med Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland (RCC), vilket illustrerar nätverkens intresse att interagera med cancervården i stort.

Vi hänvisar till mötets engelska webplats (uppdateras kontinuerligt) för information om bekräftade internationella föreläsare, registrering samt program. 

Contact person: Arne Östman