Immunterapi som komplement

Ola Winqvist som är professor i cellulär immunterapi forskar om hur man mycket selektivt kan förstärka eller försvaga delar av immunförsvaret för att antingen hjälpa kroppen att bekämpa cancer bättre eller för att motverka autoimmuna sjukdomar.

- När immunförsvaret på ett felaktigt sätt kan angripa kroppens celler med en sådan precision att bara insulinproducerande celler dör, borde det väl också vara möjligt att hjälpa systemet att förstöra cancerceller, säger Ola Winqvist.

Hittills har hans forskning om cancer varit inriktad på tre former: tjocktarms- och urinblåsecancer, samt malignt melanom. I en studie har han och hans kolleger visat att immunterapi kan ge patienter med tjocktarmscancer signifikant ökad överlevnad. Flertalet patienter uppvisade tecken på tumörregression eller stabil sjukdom efter 40 månaders observationstid. Nu har han inlett en studie av immunterapi av urinblåsecancer.

Hoppas på fjärde behandlingsprincip

Principen för behandlingen är enkel, i teorin: bland alla vita blodkroppar hos en cancerpatient finns vissa som har upptäckt och bekämpar tumören. Men de är inte tillräckligt många och befinner sig dessutom på fel plats. Därför tar Ola Winqvist vita blodkroppar från patienten och odlar i provrör. I den gynnsamma odlingsmiljön mångfaldigas snabbt blodkropparna, varefter de åter injiceras i patienten - nu med mångdubbel styrka.

Ett problem för forskarna har varit att hitta rätt blodkroppar. I blodomloppet är antalet vita blodkroppar som är aktiverade mot tumören mycket lågt. Därför inriktar sig Ola Winqvist på tumörens dränerande lymfkörtel, där antalet är stort och en hög andel av blodkropparna är aktiverade mot tumören.

Ola Winqvist hoppas att cellulär immunterapi i framtiden ska bli en fjärde behandlingsprincip för cancer, som ett komplement till dagens kirurgi, strålning och cytostatika.

- Framför allt tror jag på kombinationen av immunterapi och andra behandlingar: att slå på tumören från flera håll, säger han. Kirurgen tar bort tumören. Vi skördar den dränerande lymfkörteln, expanderar de vita blodkropparna och ger patienten ett immunförsvar som blir högeffektivt mot eventuella metastaser - även många år efteråt.

Avlägsna the bad guys

Hur var det då med den andra delen av Ola Winqvists forskning - den om immunterapi av autoimmuna besvär?

 Det är ungefär som cancerterapin, fast tvärtom, förklarar han. I cancerbehandlingen ökar vi antalet good guys, när det gäller autoimmunitet handlar det istället om att avlägsna the bad guys.

Han berättar om en pågående studie av patienter med kronisk tarminflammation. Enkelt uttryckt har de hamnat i en immunologisk ond cirkel där vita blodkroppar angriper celler i tarmen, varvid skadan leder till ökad produktion av vita blodkroppar, som i sin tur skadar tarmen ytterligare.

- Bovarna i det här fallet är en viss typ av aktiverade monocyter, som binder till kemokin, ett ämne som utsöndras i tarmarnas slemhinnor. Vi utnyttjar det faktum att det är en mycket stark bindning, och leder patientens blod genom en kolonn med kemokin, så att just dessa monocyter filtreras bort.

Behandlingen påminner lite om dialys, eller plasmagivning. Blodet leds ut ur kroppen, renas och pumpas tillbaka in. Studien är inte klar, men resultaten hittills ser lovande ut, enligt Ola Winqvist. Nu planerar han att gå vidare med studier av hur andra autoimmuna sjukdomar, som multipel skleros och psoriasis, kan behandlas på motsvarande sätt.

Frågor om utbildning ligger Ola Winqvist varmt om hjärtat. Han sitter med i styrgruppen som utformar utbildningsprogrammet för doktorander i immunologi, autoimmunitet och inflammation. Det är ju Karolinska Institutets framtid det handlar om, resonerar han: att erbjuda bästa möjliga grund för morgondagens forskare. På frågan vad han särskilt vill förmedla till sina studenter svarar han att han vill visa dem hur mycket som händer inom området cellulär immunologi idag, och hur snabbt intresset för ämnet ökar. För några år sedan gapade konferensernas föreläsningar om cellulär immunologi halvtomma; nu trängs folk för att få plats.

Text Anders Nilsson, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2011.

Om forskningsämnet

Cellulär immunterapi innebär sjukdomsbehandling genom att vita blodkroppar tillsätts, förändras eller avlägsnas. Ola Winqvist undersöker hur terapin kan användas för att förstärka immunförsvarets förmåga att angripa en patogen, eller för att försvaga/förhindra autoimmuna reaktioner. I april 2010 godkände det amerikanska läkemedelsverket FDA det första cancerläkemedlet som är baserat på cellulär immunterapi.

Länkar

ImmunterapiProfessor