Hur går det med vaccin mot tuberkulos?

Markus Maeurer, Smittskyddsinstitutet samt professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet svarar på vart forskningen står idag:

Bild på Markus Maeurer

– De vaccinkandidater som visat positiva resultat i djurförsök och tidiga försök på människa ska nu testas i större studier för att undersöka om de ger ett bättre skydd mot tuberkulos, jämfört med det vaccin som redan finns. Samtidigt måste vi fortsätta att få fram ytterligare nya kandidater så att vi i slutänden kan välja det säkraste och bästa vaccinet. Vid Karolinska Institutet startar vi därför nu en ny studie för att testa en annan vaccinvariant.

Fakta tuberkulos
Drabbar: 
Cirka en tredjedel av jordens befolkning är infekterad. Varje år insjuknar runt 9 miljoner människor och 2 miljoner dör.
Orsakas av: Bakterier som sprids via luften.
Problem: Flera fall av tbc har påträffats där bakterierna är resistenta mot alla läkemedel som finns idag. Existerande vaccin hjälper bara en kort tid och bara mot vissa former av tuberkulos.
Senaste framsteg: Flera vaccinkandidater mot tuberkulos har gett ökat skydd mot sjukdomen i djurförsök. Dessa har även testats i tidiga försök på människa och de visade sig vara säkra och framkalla ett önskat förhöjt immunsvar.

Text: Cecilia Odlind. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 1 2010.

Immunologi