Hur går det med vaccin mot hiv?

Gunnel Biberfeld, Smittskyddsinstitutet samt professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet svarar på vart forskningen står idag:

Bild på Gunnel Biberfeldt

– Vaccinförsök i apor samt studier av hiv-smittade långtidsöverlevare och av frekvent hiv-exponerade personer som motstått smitta ger viktig kunskap för hiv-vaccinutvecklingen. En studie av 1 350 deltagare har nyligen börjat i USA för att undersöka skyddseffekten av en vaccinkombination. Försökspersonerna får först ett DNA-vaccin med hiv-gener och därefter ett försvagat förkylningsvirus också med hiv-gener.

– En nyligen avslutad svensk studie i Tanzania av en annan hiv- vaccinkombination, ett DNA -vaccin med hiv-gener följt av ett smittkoppsvaccin också med hiv-gener, var lovande då alla de vaccinerade deltagarna utvecklade ett starkt och brett immunsvar mot hiv.

– I Stockholm påbörjas under våren en ny studie av samma vaccin, men nu modifierat i syfte att förstärka såväl de cellulära immunsvaren som antikroppssvaren mot hiv. Samtidigt startar en ny utvidgad studie av samma vaccin i Tanzania.

Fakta hiv
Drabbar:
 Drygt 33 miljoner människor är hivsmittade i världen och två miljoner dör årligen.
Orsakas av: Virus som överförs via kroppsvätskor.
Problem: Det finns ingen botande behandling, bara bromsmediciner som är mycket dyra.
Senaste framsteg: I höstas presenterades en stor vaccinstudie i Thailand som visade att en kombination av två vacciner kunde ge ett 30 procentigt skydd mot hiv-smitta.

Text: Cecilia Odlind. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 1 2010.

Immunologi