Hur går det med vaccin mot hepatit C?

Matti Sällberg, professor vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet svarar på vart forskningen står idag: 

Bild på Matti Sällberg– Vi har utvecklat ett behandlande vaccin som precis har testats i redan infekterade patienter och flera liknande projekt pågår internationellt. En hepatit C-virusinfektion kan, i motsats till alla andra kroniska virusinfektioner på människa, botas och vi hoppas att vaccinet kommer att göra detta. Resultaten visar att vårt vaccin kan aktivera ett immunsvar som tillfälligt dämpar virusets förmåga att föröka sig.

– Vad som är ytterst spännande är att när patienterna från vaccinstudien nu får standardbehandling har de fyra första patienterna svarat ovanligt snabbt på behandlingen. Vi hoppas därför att vaccinet redan som det ser ut i dag ska kunna förbättra effekten av standardbehandling. Samtidigt arbetar vi med att förbättra vaccinet så att det även ska kunna användas som en ensam behandlingsform.

Fakta om hepatit C
Drabbar:
 Det finns ca 200 miljoner smittade i världen och cirka 40 000 i Sverige. I Sverige är det främst sprutnarkomaner som drabbas, men globalt sprids hepatit C på grund av ohygieniska förhållanden i sjukvården.
Orsakas av: Virus som överförs via blod. Viruset orsakar en inflammation i levern som hos minst 50 procent av de smittade blir kronisk, en del utvecklar skrumplever eller levercancer.
Problem: Dagens medicin hjälper inte alla. Den är dessutom dyr, tar tid och ger allvarliga biverkningar. Sämst fungerar behandlingen mot den vanligaste varianten kallad HCV genotyp 1.

Text: Cecilia Odlind. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 1 2010.

Immunologi