Har du störd sömn på grund av ditt/dina barn?

Publicerat 2017-10-19 13:26. Uppdaterat 2018-01-17 12:25

Vill du delta i en studie som undersöker hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med sömnproblem? Ett deltagande innebär att vi under en vecka kommer att mäta båda föräldrarnas sömn (i er hemmamiljö) med hjälp av armband som mäter rörelser. Under denna vecka ska du och din partner också skatta hur ni har sovit och hur ni har fungerat under dagen.

För att få vara med i studien ska ingen av föräldrarna för närvarande vara på föräldraledighet. Studien görs vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Ansvarig forskare är John Axelsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap och Stressforskningsinstitutet, samt Göran Härdelin, läkarstudent, Karolinska Institutet.

För mer information eller intresseanmälan, maila: somnstorningar@yahoo.com eller ring/skicka ett SMS till: 072-585 92 90.

ForskningspersonFörsöksperson