NyheterForskning

Har ditt barn sömnproblem?

Publicerat 2018-04-06 10:52. Uppdaterat 2018-04-06 10:52

Studien undersöker hur sömn påverkar dagtidsfunktion och om mammans lukt kan förbättra sömn hos barn med och utan autism. För att för vara med i studien ska barnet vara 5-11 år och ha ett eget sovrum.

Barn som deltar i studien kommer att följas under två veckor. Under dessa veckor kommer vi att mäta sömn och dagtidsfunktion (skattningar av lärare och förälder). Under en vecka ska barnet sova med mammans lukt (en t-shirt som träs över kudden), och under en kontrollvecka så mäts samma saker utan mammans lukt. Vi kommer till deltagarnas hem och visar sömnutrustningen (EEG och aktigrafi, en klockstor mätare som mäter rörelser). Vi kommer då även att visa hur den ska användas och låta barnet prova utrustningen.

Skicka ett mail till anahita.geranmayeh@ki.se eller ring 073-712 16 61 för mer information och intresseanmälan.

ForskningspersonFörsöksperson