Han utvecklar KBT för nätet och mot somatisk sjukdom

Brjánn Ljótsson forskar om KBT. Han har varit med om att utveckla och etablera internetbaserad KBT och forskar idag även om hur KBT kan ge ett bättre liv vid kroppslig sjukdom.

Porträtt på Brjánn Ljótsson
Brjánn Ljótsson är professor i klinisk psykologi med fokus på somatisk vård. Foto: Stefan Zimmerman.

Vad forskar du om? 

– Jag är psykolog och forskar om kognitiv beteendeterapi, KBT. Det ena spåret i min forskning är utveckling och utvärdering av internetbaserad KBT. Det andra spåret handlar om hur somatisk, alltså kroppslig, sjukdom som är långvarig och smärtsam eller begränsar patienten avsevärt på andra sätt kan lindras med KBT.

Hur långt har du kommit? 

– Internetbaserad kognitiv beteendeterapi, IKBT, har på kort tid blivit en etablerad och välfungerande del av vården. Jag var med och grundade Internetpsykiatrin i Stockholm 2007 och det har varit väldigt roligt att vara en del av denna utveckling som kliniker och forskare. Det finns flera fördelar med IKBT för både patienten och vården, och på gruppnivå är resultaten lika bra som för konventionell KBT. Idag handlar vår forskning på detta område bland annat om att undersöka i vilka moment i terapin som kontakten med den mänskliga behandlaren behövs respektive inte behövs. 

– När det gäller somatiska sjukdomar har jag hunnit utveckla en färdig IKBT för tarmsjukdomen IBS som nu används i reguljär vård. Den visar stora positiva effekter, både på hur patienten fungerar i vardagen och på själva symtomen. Vi är på gång med liknande terapier för fibromyalgi och förmaksflimmer och intressant nog ser vi samma dubbla effekt även där. En förklaring kan vara att sjukdomen gör sig mindre påmind när livet får mer annat innehåll som kräver uppmärksamhet.

Vad händer framöver? 

– Dels vill vi komma i mål med våra pågående projekt och få ut dem som nya behandlingar i vården, dels vill vi bredda oss och utveckla KBT för andra kroppsliga diagnoser. Närmast blir det andra former av hjärtsjukdomar samt patienter som tidigare drabbats av hjärtinfarkt. Vi sneglar också på annan kronisk sjukdom, som reumatism. På längre sikt vill jag gärna inkludera experimentell labbforskning i min forskargrupp. 

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2022”

Om Brjánn Ljótsson 

Professor i klinisk psykologi med fokus på somatisk vård vid institutionen för klinisk neurovetenskap  

Brjánn Ljótsson är född 1978 i Reykjavík, Island, och uppvuxen i Järna, Södermanland. Han fick sin psykologutbildning vid Stockholms universitet, med examen 2005, och blev legitimerad psykolog 2006. Han har varit klinisk psykolog vid Region Stockholm 2005–2011 samt Aleris Sabbatsberg 2008–2012. 

Sedan 2011 arbetar Brjánn Ljótsson vid KI med undervisning och forskning, inklusive utveckling av mjukvara för IKBT. Han disputerade 2011 och blev docent 2014. 

2013 tilldelades han Priset till yngre forskare i psykologi från Nationalkommittén för psykologin. 

Brjánn Ljótsson har anställts som professor i klinisk psykologi med fokus på somatisk vård vid Karolinska Institutet från 1 juli 2022. 

KS
Innehållsgranskare:
2022-09-27