Gröna grönsaker testas som blodtryckssänkare

Gröna bladgrönsaker tros vara bra för hjärta och kärl och forskare misstänker att ett tidigare utskällt ämne ligger bakom hälsofördelarna. Nu låter de hundratals patienter med högt blodtryck äta olika slags grönsaker för att se vad som händer.

Foto: IStock

Varje vecka kommer patienter med högt blodtryck till Karolinska universitetssjukhuset och hämtar en påse grönsaker. Vissa får en påse grönsaker med hög nitrathalt, övriga får istället andra typer av grönsaker med mycket låg nitrathalt. Dessutom får patienterna ett piller med antingen substansen nitrat i, alternativt verkningslös substans, placebo.

Studien, som leds av professor Jon Lundberg vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, tillsammans med professor Eddie Weitzberg och kollegor på Karolinska Universitetssjukhuset, ska svara på frågan om nitrat leder till en blodtryckssänkande effekt och om det blir samma effekt oavsett om det intas i form av piller eller grönsaker.

– En del av dem äter redan blodtryckssänkande mediciner, men dessa är inte alltid hundraprocentigt effektiva. Vi vill hos dessa individer se om vi kan få en förstärkning av effekten, säger Jon Lundberg. Flera mindre studier på djur och människor har visat att nitratrika grönsaker ger positiva hälsoeffekter.

– Vi vet också att nitrat, sedan det har omvandlats till kväveoxid i kroppen, får blodkärlen att vidgas och blodtrycket att sjunka, men också att det hjälper mitokondrierna att utnyttja syret i kroppen mer effektivt, säger Jon Lundberg.

För ungefär fyrtio år sedan spreds en rädsla för att nitrat skulle kunna orsaka cancer, vilket forskarna än i dag måste svara på frågor om.

– Nitrat har haft uruselt rykte och har det fortfarande, men det finns ingen som helst vetenskap som stödjer att nitrat från vanliga grönsaker kan vara hälsovådligt. Det vore sannerligen höjden av ironi om det visade sig att det enda naturligt förekommande ämnet i grönsaker som ansetts hälsovådligt, i själva verkat bidrar till de gynnsamma hälsoeffekterna av dessa livsmedel, avslutar Jon Lundberg.

Text: Maja Lundbäck, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 4/2017.

Mer nyttigheter

OD
Innehållsgranskare:
Isabel Kinnander
2022-03-26