Skip to main content

Fyra av tio barn drabbas av eksem under uppväxten

Helt nya data pekar på att förekomsten av böjveckseksem, både med och utan IgE-antikroppar, hos barn i Sverige är ännu högre än vad man tidigare har trott.

Bild på Natalia Ballardini– Man brukar ju säga att ett av fem barn får eksem någon gång under uppväxten, men det stämmer inte i vår studie. Där är det hela 38 procent, eller knappt fyra av tio, av barnen som har haft eksem någon gång innan tolv års ålder, säger Natalia Ballardini, barnallergolog vid Sachsska Barnsjukhuset och doktorand vid Karolinska Institutet.

Hon har studerat 2 900 barn ur BAMSE-projektet, (Barn Allergi Miljö Stockholm och Epidemiologi-projektet), där barn födda i Stockholmsområdet mellan 1994 och 1996 har följts upp regelbundet. För många av barnen går eksemet över relativt fort, men för över tio procent av alla barnen håller det i sig i tre år eller längre. Dessutom är samsjukligheten i allergiska sjukdomar hög.

– Mer än hälften av barnen hade någon gång upp till tolv års ålder haft en eller flera av sjukdomarna eksem, astma eller rinit, säger Natalia Ballardini.

Text: Fredrik Hedlund. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 1 2012.

Länkar