Friska frivilliga sökes till studie om leukemi

Publicerat 2017-05-29 13:25. Uppdaterat 2017-06-01 16:01

Vi söker friska män och kvinnor över 18 år gamla för provtagning av benmärg för medicinsk forskning.

Akut myeloisk leukemi är den vanligaste formen av akut leukemi (cancer i de vita blodkropparna i blodet) och den förekommer i alla åldrar, även hos barn. Det är en mycket allvarlig cancerform där det finns ett stort behov av att förbättra behandlingsresultaten.

Vi söker nu friska frivilliga personer som vill bidra med att skänka benmärgsmaterial inom ramen för ett projekt som avser att studera skillnader mellan normala benmärgsceller och akutleukemiceller.

Avsikten med vår forskning är att studera förändringar i leukemiceller som inte finns i normala celler och som sedan kan användas för att hitta bättre och mer individualiserade behandlingsalternativ vid leukemi.

Provet tas med hjälp av en nål från bakre höftbenskammen och sker under lokalbedövning. Proceduren tar ca 10 minuter och genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Ersättning utgår med 1000 kr (skattefritt).

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Kontaktuppgifter
Ni är mycket välkomna att kontakta oss för mer muntlig och skriftlig information och för att anmäla ert intresse.

Minna Suomela, Biobanks koordinator
Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin
Institutionen för Laboratoriemedicin | Karolinska Institutet Hälsovägen 7 | 141 57 Huddinge

08-524 887 61 | 073-712 16 73 
minna.suomela@ki.se


Christer Nilsson, leg. Läkare, doktorand. E-post: christer.nilsson@ki.se
Forskningsperson