NyheterForskning

Friska försökspersoner sökes till forskningsprojekt om känslighet för ultraviolett ljus.

Publicerat 2018-01-22 12:51. Uppdaterat 2018-01-22 14:10

Detta är en studie där vi undersöker friska försökspersoners känslighet för kortvågig ultraviolett ljus. Många kan bli röda i huden av för mycket sol, men vad är din tröskelnivå?

Deltagande innebär två besök som omfattar ca 30 minuter per gång.

Besöken är med ca 24 timmars mellanrum. Din rygg kommer att belysas på små testområden på ryggen vid första besöket och bedömningen av dessa sker vid andra besöket.  Ett arvode betalas ut, och du kommer även få veta vad just din individuella tröskel för solljus är.

 

Du ska:

•       vara frisk.

•       Mellan 18 och 75 år gammal.

•       Inte brukat kortisontabletter, kortisonkräm, eller antihistaminersenaste 4 veckorna.

•       Inte ha utsatt dig för sol på ryggen eller solat solarium de senaste 2månaderna.

•       Inte vara gravid eller amma.

 

Studien äger rum vid dermatologkliniken på Karolinska Sjukhuset i Solna, och är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Kontaktuppgifter:

E-post: sebastian.rushworth@stud.ki.se

Telefon: 072-469 88 27

Ansvarig forskare: Desiree Wiegleb Edström

ForskningspersonFörsöksperson