NyheterForskning

Försökspersoner sökes för blodprovstagning till hudstudie

Publicerat 2016-02-12 09:56. Uppdaterat 2016-02-13 12:35This page in English

Vi söker hudfriska försökspersoner till en studie om
hudåkomman Dariers sjukdom

Vi genomför en studie på patienter med Dariers sjukdom, en ovanlig hudsjukdom, och söker efter vuxna män och kvinnor av alla åldrar som kan ställa upp som kontrollpatienter. Ni får inte vara gravida, akut sjuka senaste fyra veckorna, medicinera med kortisontabletter eller ha någon utbredd hudsjukdom.

Studieledare

Dr Jakob Wikström, leg läkare, med dr

Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Tel: 073-9611019

Email: jakob.wikstrom@karolinska.se

ForskningspersonFörsöksperson