Skip to main content

Forskning vid KI:s prekliniska institutioner

Tio av Karolinska Institutets 22 institutioner är inriktade mot preklinisk, experimentell forskning.

Cellprofiling SciLifeLab

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Här bedrivs experimentell forskning om molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Här bedrivs experimentell forskning om utvecklings-och stamcellsbiologi, cellbiologi samt infektion och cancer.

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Här bedrivs experimentell forskning om farmakologi, fysiologi, anestesiologi och intensivvård.

Institutionen för laboratoriemedicin

Här bedrivs experimentell forskning om cell- och vävnadsbiologi, fysiologi, genomik, immun- och genterapi, immunologi, infektion, metabolism, patologi, samt om transfusion och transplantation.

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Här bedrivs experimentell forskning om proteinkemi, redox biokemi, metabolism, lipider, inflammationsforskning, strukturbiokemi, molekylär neurobiologi, vävnadsbiologi och utvecklingsbiologi.

Institutet för miljömedicin

Här bedrivs experimentell forskning om arbetsmiljö, biokemisk och molekylär toxikologi, astma och allergier, lungor och luftvägar samt immunologi.

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Här bedrivs experimentell forskning om tumörbiologi, cellbiologi och immunologi.

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Här bedrivs experimentell forskning om cancergenetik, diabetes typ 2, neuroendokrinologi, integrativ fysiologi, medfödda endokrina och metabola sjukdomar neurogenetik, signaltransduktion, samt tillväxt och metabolism.

Institutionen för neurovetenskap

Här bedrivs experimentell forskning om nervcellers utveckling, genetik, nätverk, biologi och patologi, kognitiv neurovetenskap, samt nanovetenskap.

Institutionen för onkologi-patologi

Här bedrivs experimentell forskning om medicinsk strålningsfysik, rättsmedicin, tumörbiologi samt tumörimmunologi och immunterapier mot cancer.