Skip to main content

Forskning SfoEpi

Målet för det strategiska forskningsområdet i epidemiologi (SfoEpi) är att möta nya utmaningar som på grund av demografiska förändringar kommer att ske globalt under de kommande åren. Nya epidemier, åldrande befolkningar, klimatförändringar, livsstil och ny teknik kommer att påverka hälsan, vars effekter redan kan skönjas. Epidemiologiska metoder är nödvändiga för att möta dessa utmaningar.

För mera information om bland annat våra forskningsområden, vårt bidrag till samhället och publikationer hänvisar vi till vår engelska sida, Research SfoEpi