Forskargrupper inom regenerativ medicin

This page in English

Karolinska Institutets forskargrupper inom regenerativ medicin finns vid flera institutioner.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

 Institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Institutionen för neurovetenskap

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Institutionen för odontologi

Regenerativ medicinStamcellerStamcellsbiologi