Forskargrupper inom epidemiologi och registerforskning

Forskargrupper inom epidemiologi och registerforskning finns vid flera institutioner vid KI.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Institutet för miljömedicin

Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för medicin, Solna

Institutionen onkologi-patologi

BiostatistikEpidemiologiRegisterbaserad forskning