Finansiering från stiftelser i Sverige

This page in English

Ett antal svenska stiftelser bidrar med medel till större strategiska satsningar som avsevärt förstärker hela forskningsområden, liksom stöd till enskilda forskare och projekt. Ungefär 16 procent av KI:s forskningsintäkter kommer från svenska privata stiftelser och insamlingsorganisationer.