Skip to main content

Fellowship Capio Artro Clinic/CIFU och Smith & Nephew

Capio Artro Clinic/CIFU tillsammans med Smith & Nephew, erbjuder ett 10 månaders fellowship på Capio Artro Clinic.

Den läkare som efter en urvalsprocess erbjuds att komma som stipendiat till Capio Artro Clinic, ska genomföra en kombination av klinisk verksamhet och forskningsarbete.

Dessutom ska stipendiaten publicera minst en vetenskaplig artikel, inom ett forskningsområde som han/hon gemensamt kommer överens om med sin handledare.

Under sin fellowtid kommer läkarstipendiaten också att delta i det kliniska arbetet samt assistera vid de operationer som utförs.

Kravet på den sökande är en bakgrund där han/hon självständigt kan utföra artroskopier och även ha viss erfarenhet av främre korsbandskirurgi.

Stipendiet inkluderar dels boende i Stockholm och dels en mindre månadslön för att klara de dagliga utgifterna. Möjlighet kommer också att ges till att vara med i en internationell konferens under stipendieperioden.

Den sökande ska behärska svenska eller engelska i tal och skrift.

För mer information, kontakta Anna Pappas

Dokument