Skip to main content

"Fånga uppmärksamheten med variation"

Bild på Klara Bolander Laksov

Lärandet sker alltid i huvudet på den som lär sig, men en bra lärare är ovärderlig. Klara Bolander Laksov, pedagogisk utvecklare vid Karolinska Institutet, listar sina bästa tips för en lyckad föreläsning.

 1. Sätt studenterna och deras lärande i centrum
  - Utgå i första hand från vad studenterna behöver snarare än vad du vill förmedla. Det gäller att kommunicera med studenterna för att få veta var de befinner sig kunskapsmässigt. Det enklaste sättet är att fråga, men det finns också tekniska hjälpmedel. På flera av Karolinska Institutets utbildningar använder man så kallade mentometrar för en snabb återkoppling i föreläsningssalen.

 2. Bygg vidare på existerande kunskap
  - Studenterna är inga blanka blad, utan de har alltid någon bild av ämnet i fråga. Bygg länkar bakåt genom att utgå från denna bild. Ta inte för givet att de kan mycket eller att de inte kan något alls.

 3. Variera dig
  - Forskning visar att en varierande undervisning gör det lättare för studenterna att hålla uppmärksamheten uppe. Växla mellan powerpoint, tavla, bilder och film. Försök även variera ditt sätt att tala och använd dig gärna av andras röster, till exempel studenternas.

 4. Aktivera studenterna
  - Ge studenterna utrymme att bearbeta den information de får, till exempel genom att diskutera med sin granne emellanåt. Långa föreläsningspass utan utrymme att processa informationen glöms garanterat bort.

 5. Var målinriktad
  - Tänk på vad studenterna har för syfte med att gå på föreläsningen. Hur förhåller sig deras mål till de lärandemål som föreläsningen ska hjälpa studenterna att uppnå? Det är också viktigt att sätta upp egna mål för hur du ska kunna utvecklas som lärare.

Text: Ola Danielsson Publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 3/2011