Skip to main content

Fakta 3 x stamceller

Stamceller är källan till alla celler i kroppen. Här är de tre varianter som forskare använder.

1. Embryonala stamceller

Källa: Det tidiga embryot.

Fördel: Stor potential, kan bilda nästan alla typer av celler i kroppen (pluripotens).

Nackdel: Svårtillgängliga, måste tas ut från ett embryo den första veckan efter att äggcellen befruktats. Även etiskt omdiskuterade.

2. Vuxna stamceller

Källa: Kroppsvävnader hos både barn och vuxna.

Fördel: Relativt lättillgängliga.

Nackdel: Kan bara utvecklas till vissa celler i vissa vävnader (multipotens).

Exempel: Mesenkymala stamceller, som kan bilda ben, brosk och fett.

3. iPS-stamceller

Källa: Vanliga hudceller som omskolas till stamceller i laboratorium.

Fördel: Obegränsad tillgång. Forskare kan skräddarsy stamceller för forskning. Pluripotenta.

Nackdel: Ännu riskabla att använda i behandling, kan ha oönskade egenskaper.

Text: Fredrik Hedlund, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 4 2015