Extern forskningsfinansiering

This page in English

Karolinska Institutets intäkter för forskning var under 2016 drygt 5 607 miljoner kronor, varav 1 959 miljoner kronor i statsanslag och 3 623 miljoner kronor (65 procent) i medel från externa aktörer, såsom kommuner, landsting, stiftelser och företag. Den absolut viktigaste internationella forskningfinansiären för KI är EU. Bland svenska forskningsfinansiärer är Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting och Wallenbergstiftelserna de största finansiärerna. 

Fördjupning

Anna Wedell – Wallenberg Clinical Scholar 2015

Ungefär 16 procent av Karolinska Institutets forskningsintäkter kommer från svenska privata stiftelser och organisationer, däribland Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, är en av de åtskilliga forskare vid KI som genom åren fått anslag från KAW. Se stiftelsens film om hennes forskning.