Extern forskningsfinansiering

This page in English

Karolinska Institutets intäkter för forskning var under 2017 cirka 5 790 miljoner kronor, varav 1 997 miljoner kronor i statsanslag och 3 793 miljoner kronor (66 procent) i medel från externa aktörer, såsom kommuner, landsting, stiftelser och företag. Den viktigaste internationella forskningfinansiären för KI är EU och i Sverige kommer de största bidragen från Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting och Wallenbergstiftelserna. Av de företag som KI samarbetar med är det AstraZeneca den största finansiären. 

Fördjupning

Anna Wedell – Wallenberg Clinical Scholar 2015

Ungefär 16 procent av Karolinska Institutets forskningsintäkter kommer från svenska privata stiftelser och organisationer, däribland Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, är en av de åtskilliga forskare vid KI som genom åren fått anslag från KAW. Se stiftelsens film om hennes forskning. 

Finansiering