Skip to main content

Events vid CfA

Konsul Th C Bergh Symposium 2015

Stiftelsen Konsul Th C Bergh arrrangerar ett vetenskapligt symposium i samarbete med Centrum för Allergiforskning den 7 maj 2015 under rubriken ”Asthma and allergy prevention”. Talare är internationella och svenska forskare och symposiet vänder sig främst till kliniskt verksamma läkare och sjukvårdspersonal. Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm.

Följande kommer att tala på symposiet den 7 maj: Patrick Holt, Australien; Adnan Custovic, Storbritannien; Karin Lødrup Carlsen, Norge; Maria Jenmalm, Jönköping; Johan Alm, Stockholm; Lars Hellman, Uppsala. Moderatorer: Gunilla Hedlin, Marianne van Hage, Björn Bloth och Lars Hellman.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig på Konsul Th C Berghs Stiftelsens hemsida. Sista anmälningsdag 23 april. Anmälningsavgift 300 kr.

World Spirometry Day 2-3 oktober 2014

#BreatheCleanAir

CfA deltog vid World Spirometry Day 2014 och arrangerade gratis spirometrimätning på Stockholms Centralstation den 2-3 oktober 2014. Detta var 5:e gången CfA arrangerar sådana allmänna mätningar och temat för 2014 var ”Ren luft”. Liknande even ägde rum världen över vid samma tidpunkt. Syftet med offentliga spirometrimätningar är att skapa uppmärksamhet kring lungsjukdomar som astma och KOL, samt vikten av att mäta sin lungfunktion regelbundet med spirometri om man tillhör en riskgrupp. Eventet är del av den europeiska kampanjen Healthy Lungs for Life.

Mer information om World Spirometry Day 2014 finns på en egen sida.

World Spirometry Day 2012

Många vill mäta sin lungfunktion på Spirometrievent 2012.World Spirometry Day 2012 ägde rum på Stockholms Centralstation den 27 juni 2012. Det fanns ett stort intresse och många besökte montern och vill mäta sin lungfunktion. Vi gjorde omkring 600 tester under de 10 timmar som testet pågick. Ett viktigt syfte var att fånga upp personer med förstadiet till lungsjukdomen KOL, men också att informera allmänheten om lungsjukdomar som astma och riskerna med rökning. World Spirometry Day 2012 kopplades till Olympiska sommarspelen i London och hade som tema "Ställ upp i kampen för friskare lungor", i syfte att uppmuntra människor till fysisk aktivitet oavsett ålder och fysisk förmåga.

Lungfunktionsmätning pågår.KOL och astma tillhör våra största folksjukdomar. Det enda sättet att upptäcka KOL är att mäta lungornas kapacitet genom ett utandningstest, så kallad spirometri. Spirometri används också vid diagnos av astma. Tidig diagnos är viktigt vid både KOL och astma. Genom att låta många människor få möjlighet att testa sig på en allmän plats hoppas vi öka kännedomen om astma, KOL och andra lungsjukdomar.

Om spirometrieventet 2012
PLATS: Stockholms Centralstation (centralhallen)
TID: den 27 juni mellan 8:00 och 18:00
8 testbås fanns bemannade med sjuksköterskor och annan kunnig personal.
Kjell Larsson svarar på frågor om forskning på Spirometrievent 2012Sluta-röka-linjen fanns tillgängliga för rådgivning om rökstopp mm. Även Hjärt-Lungfonden och Astma- och allergiförbundet fanns representerade.

Fråga forskaren
I 'Fråga forskaren' hörnan kunde man ställa frågor till våra forskare om aktuell forskning. 'Fråga forskaren' arrangerades i samarbete med Hjärt-Lungfonden.

Hur görs lungtestet?
Testet genomförs med så kallad spirometri. Vid testet använder man en liten apparat, en spirometer. Först tar man ett djupt andetag, sedan blåser man ut i spirometern, som mäter hur mycket luft som kommer ut. Oftast räcker det med att blåsa tre gånger. Totalt tar testet inte mer än 10 minuter.

Spirometridagen blev uppmärksammad
Det blev flera inslag på radio och TV samt artiklar i tidningar i samband med World Spirometry Day den 27 juni. Tidningen Metro kom och filmade på Retzius Labb. Här hittar du ett urval av klipp och artiklar.

Sven-Erik Dahlén demonstrerar spirometri på TV4 nyhetsmorgon

Samarbetspartners

Ett flertal patient- och intresseorganisationer medverkade under spirometridagen med information och utställningar. Lungtestningen var möjlig genom bidrag från Hjärt-Lung Fonden och flera andra organisationer och företag.

Tidigare spirometrievents i Stockholm
Allt började 2002, då den första offentliga lungfunktionstestningen genomfördes i Kungsträdgården i samband med den årliga ERS (European Respiratory Society) kongressen i Stockholm.
I 2007 och 2010 genomfördes spirometrievents på Stockholms Centralstation. Syftet har hela tiden varit att framföra hur viktigt det är att mäta sin lungfunktion för att kunna göra en tidig diagnos på lungsjukomar.

Spirometri på Stockholms Centralstation 27 juni 2012

Allergy Research Day 28 mars 2014

Den 28 mars 2014 hade vi vår årliga CfA Allergy Research Day. För mer information och program se den engelska sidan.

Allergy Research Day 2013

Den 19 april 2013 anordnade CfA en Allergy Research Day, där vi visade upp en del av våra framgångsrika translationella forskningsprojekt genom åren, för att påvisa mervärdet av att ha ett samlat centrum för allergiforskning. Konferensen var ett avskedspresent från Vårdalstiftelsen efter 12 års stöd till CfA. Rektor Anders Hamsten var där och invigde dagen och Judah Denburg, från våra stora samarbetspartner AllerGen i Kanada, var inbjuden talare. Några av CfAs forskarskolealumner berättade om sina forskningsprojekt under doktorandtiden och två av postdocarna från Bernard Osher Initiative for Research on Severe Astma presenterade också (se dera föreläsningar här).

Dagen avslutades med en paneldebatt med temat "Hur får vi en nationell samling i allergifrågan?", bestående av flera regeringspolitiker, bland andra Barbro Westerholm (fp) och Henrik Ripa (m), representanter från forskningsråden Johanna Adami (Vinnova) och Mats Ulfendahl (VR), samt Astma och Allergiförbundets Ulf Brändström. Efter den intensiva debatten, ledd av Carl Johan Sundberg, bjöds deltagarna på mingel och jazzmusik från Blåslaget.

Programmet för Allergy Research Day 2013 finns här.

Allergidagen 2013 - Leva friskt med Allergi

Allergidagen - Leva friskt med allergi!

Sandra Dahlberg gör pricktestLördag den 13 april 2013 öppnade CfA dörrarna för en heldag med information och aktiviteter om att "leva friskt med allergi!" Eventet var ett samarbete med Astma- och allergiförbundet. Sångerska Sandra Dahlberg, som själv lider av svår allergi, var där och invigde dagen. TV-kocken Sara Begner demonstrerade spännande allergivänlig matlagning, som alla fick prova på och Lennart Nilsson delade ut pris till vinnarbidragen i fototävlingen, där han även suttit i juryn. Under dagen kunde man även testa sina lungor, göra ett allergitest, titta på pollenkorn i mikroskop, samt höra de senaste forskningsresultaten inom allergifältet, med mycket mera. Besök gärna Allergidagens hemsida för att se fullständiga programmet, våra samarbetspartners och för att titta på mingelbilder från dagen.

Fototävling

Lennart Nilsson betraktar vinnande bidraget i fototävlingenI samband med Allergidagen, utlyste CfA en fototävling med temat "Leva friskt med allergi!" där tävlande fick möjlighet att delta i två grenar: (a) allergi i min vardag och (b) allergiforskning. Vi fick in över 100 högkvalitativa bidrag och juryn, som leddes av kändisfotografen Lennart Nilsson, hade svårt att välja ut vinnarna. För mer information om tävlingen och för att se tävlingbidragen, gå till fototävlingens hemsida.