Epidemiologi och registerforskning vid KI

This page in English

Sverige är känt som en ”guldgruva” för epidemiologisk forskning, särskilt tack vare våra personnummer, tillgång till nationella hälsoregister samt vår höga och jämna kvalitet inom hälso- och sjukvården. Vid KI finns världsunika resurser som KI Biobank, Svenska tvillingregistret och en växande kompetens inom biostatistik. Detta ger KI en framträdande position inom medicinsk epidemiologi även i ett internationellt perspektiv.