Skip to main content

Enheten för Experimentell astma- och allergiforskning

Organ baths for functional studies investigating smooth muscle contractility
Organ baths for functional studies investigating smooth muscle contractility

Forskningsinriktning

Vid enheten för experimentell astma och allergiforskning bedrivs forskning som syftar till att upptäcka nya mekanismer för diagnos och behandling av astma och andra luftvägssjukdomar.  Forskningsprojekten sker i ett translationellt sammanhang där kliniska studier och basala projekt bearbetar gemensamma frågeställningar.  Speciellt fokus ligger på verkan och betydelsen av leukotriener, prostaglandiner och relaterade lipidmediatorer, både som biomarkörer och som mediatorer av sjukdomsprocesser och därigenom mål för terapi.

Enhetschef

Professor Sven-Erik Dahlen

Telefon: 08-524 872 03

Enhet: Experimentell astma och allergiforskning

E-post: sven-erik.dahlen@ki.se

Forskargrupper

Personal

Willem Abma Doktorand

Mikael Adner Forskare

Staffan Ahlstedt Anknuten

Lars I. Andersson Senior lab manager

Maria Belikova Doktorand

Bengt Björksten Professor emeritus

Sven-Erik Dahlen Professor

Ingrid Delin Laboratorieansvarig

Per Gerde Forskare

Anna James Senior lab manager

Anna-Karin Johnsson Postdoc

Johan Kolmert Postdoc

Maria Kumlin Haeggström Anknuten

Maciej Kupczyk Anknuten

Jielu Liu Doktorand

Roelinde Middelveld Projektledare

Anne Petrén Biomedicinsk analytiker

Johan Raud Anknuten

Anita Sydbom Anknuten

Jesper Säfholm Forskarassistent