Skip to main content

Dubbelt samarbete med Hong Kong

Karolinska Institutet har fått en donation på över 400 miljoner kronor för att bygga upp en forskningsfilial i Hong Kong och samtidigt förstärka forskningen i Stockholm kring området regenerativ medicin. Forskningen kommer till exempel att handla om att återskapa hjärtvävnad som skadats vid hjärtinfarkt, laga ryggmärgsskador och att hitta bot mot Parkinsons sjukdom.

Samtidigt har Hong Kong University fått en donation på motsvarande cirka 115 miljoner kronor för samverka med Karolinska Institutet inom samma forskningsområde.

- Vi kommer att kunna förstärka potentialen hos ett tiotal forskargrupper i Stockholm och rekrytera ett antal starka forskargrupper inom området till Hong Kong, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.