Skip to main content

DNA-extraktion KI Biobank

DNA från KI Biobank har med stor framgång använts vid genotypning och NGS-applikationer. KI Biobank utför följande tjänster kring DNA-extraktion och omformatering:

DNA-extraktion

Manuell DNA-extraktion från 4-10 ml EDTA helblodsrör. Protokollet baseras på saltutfällning. DNA löses i upp till 1000 µl 10 mM Tris-HCl buffert, pH 8.0.

Automatiserad DNA-extraktion. Protokollet baseras på ”magnetic bead separation”. Vi erbjuder DNA-extraktion från:

  • 400 µl helblod från 4 ml EDTA helblodsrör. Två helblod backup-rör skapas för framtida DNA-extraktion. DNA löses i 150 µl 10 mM Tris-HCl buffert, pH 8.0.
  • 4 ml EDTA helblodsrör. DNA löses i 500 µl 10 mM Tris-HCl buffert, pH 8.0.
  • 4 ml saliv (Oragene®-rör). DNA löses i 500 µl 10 mM Tris-HCl buffert, pH 8.0.

Mängd och renhet av DNA bestäms med UV-absorbans, provåtgång vid koncentrationsmätningen är 3 µl.

Omformatering

Spädning av DNA från stock-lösning till mikrorör (DNA-normalisering) samt överföring till PCR-platta. Vi genomför även överföring till annat rörformat om så önskas.