Skip to main content

Delta i studier

Här ser du ett urval av pågående kliniska studier vid CfA. Om du uppfyller de angivna kriterierna för patient eller frisk kontroll och är intresserad av att delta, kan du anmäla dig till kontaktperson för relevant studie.

Har du lindrig astma och är allergisk ?

Vi på Lung Allergi Forskningen söker dig som:

Är 18-65 år och icke rökare
Har lindrig allergisk astma
Ej använder inhalationskortison regelbundet
Vill delta i en forskningsstudie vid LungAllergikliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Kontakta gärna någon av oss forskningssjuksköterskor på telefon, via fax eller mail, så får du mer information!

Agneta Lindeberg och Ann-Sofie Lantz
Telefon: 08-585 817 22 eller 08-585 867 85
Fax: 08-585 896 30
E-mail: lung-allergiforskninghuddinge@karolinska.se