Skip to main content

De ska rita en molekylär atlas över hjärtats utveckling

Hjärt- kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden och står för cirka 40 procent av alla dödsfall i Sverige. Kenneth Chien och hans kollegor försöker förstå den molekylära orsaken till olika hjärtsjukdomar genom att ta fram en karta över den komplexa familj av stamceller som bildar det mänskliga hjärtat.

För vuxna med allvarliga hjärtsjukdomar finns det idag väldigt få behandlingar förutom hjärttransplantation. Hos barn är ärftlig hjärt- kärlsjukdom den vanligaste orsaken till missbildningar av hjärtat vilket kan vara livshotande och kräver flera operationer. Mer forskning behövs därför för att förstå hjärtats utveckling på molekylär nivå så att det blir möjligt att utveckla nya behandlingsmetoder mot dessa sjukdomar. För att göra detta driver Kenneth Chien och hans kollegor fyra olika forskningsprojekt kring orsaker och behandling av hjärt- kärlsjukdom inom the Karolinska CardioVascular Initiative (KCVI).

Det centrala projektet bygger vidare på deras tidigare upptäckter om de stamceller som bildar det mänskliga hjärtat för att ta fram en molekylär atlas över hjärtats alla olika celltyper och hur de kommunicerar med varandra när hjärtat bildas.

Tre nya celltyper upptäckta

Kenneth Chien och hans kollegor har tidigare upptäckt att det finns tre olika sorters stamceller hos foster som ger upphov till alla celltyper i hjärtats olika delar (hjärta, pacemaker, blodkärlsmuskulatur, blodkärlsväggar, och bindväv). Forskarna vill ta fram en karta över hur dessa celltyper hittar till rätt del av hjärtat genom att använda genetisk information om ärftliga hjärt- kärlsjukdomar.

- En detaljerad cellkarta över utvecklingen av det mänskliga hjärtat kommer att visa hur olika delar av hjärtat bildas. Ny teknologi kommer att göra det möjligt att få hjärtat att bilda ny vävnad genom att tillföra de molekyler som får de sällsynta stamcellerna i det vuxna hjärtat att utvecklas till rätt vävnad, säger Kenneth Chien.