Skip to main content

Core Facilities vid CfA

CCEM

CCEM står för Competence Centre for Experimental Models in Allergy Research och är en core facility för experimentella modeller. CCEM är tillgänglig för alla KI-forskare och du får själv välja hur mycket stöd du behöver, från att du planerar och sköter allt experimentellt arbete själv, till att du lämnar över allt till oss och får resultaten i handen. Vi erbjuder även en service för externa intressenter, som behöver särskilda experiment utförda. För mer information om hur du kan använda CCEM, gå till vår engelska site. När du har läst genom informationen kan du kontakta oss för att planera ditt experiment.

Kohorter

CfA har tillång till ett flertal kohorter, som utgör en guldgruva av olika biologiska prover som kan utnyttjas inom allergiforskningen. Om du är intresserad av att få tillgång till någon av dessa för din forskning, kontakta Roelinde Middelveld.

Kunskapsöverföringsprogrammet

I kunskapsöverföringsprogrammet erbjuds både doktorander och postdoktorala forskare vid KI möjlighet att besöka ett annat labb var som helst i världen, för att lära sig nya tekniker eller ny metodik relevanta för allergiforskning. Syftet är att bygga upp en bank av kunskap och kompetens inom CfA-nätverket och öka den totala bredden och kvaliteten i allergiforskning vid KI, samt stödja unga forskare i deras utbildning. Tjugosju resestipendier har delats ut mellan 2009-2012. Här hittar du en lista på stipendiaterna som och deras rapporter. Om du är forskare på KI, får du gärna kontakta dessa personer om du vill ha hjälp med en särskild teknik eller metod.

Apparater

Apparater tillgängliga inom CfACfA är en centrumbildning som innefattar ca 30 forskargrupper vid 11 olika institutioner på Karolinska Institutet, som är utspridda på Solna Campus, Huddinge Campus, Karolinska Sjukhuset med mera. För att ta tillvara på den rikedom av kunskap och teknologi som vi har utspridd runtom i Stockholm, försöker vi här samla en gemensam bank av kompetenser, som kan utnyttjas inom CfA. Om du har någon särskild expertis eller ett speciellt instrument som du har möjlighet att låna ut till en annan grupp, hör gärna av dig så att vi kan lägga till dig i banken. Banken är för närvarande avsedd främst för CfA-forskare.