CIMED – Centrum för innovativ medicin

Centrum för innovativ medicin är verksamt på KI Syd och strävar till att förbättra folkhälsan och stärka den vetenskapliga basen för utveckling av den kliniska verksamheten inom Stockholms läns landsting.