Skip to main content

CfA seminarier

CfA anordnar regelbundna seminarier, cirka 1-2 i månaden varje läsår, med ett brett och varierande fokus. Seminarierna är till för att hålla alla uppdaterade om senaste forskningen och fungerar som en mötesplats för forskarna. Doktorander kan få högskolepoäng för deltagandet vid efterfrågan.

Seminarieschema

Se CfA kalendern på vår framsida för nästkommande seminarier

CfA play

För dig som inte har möjlighet att närvara vid ett visst seminarium, så har vi lagt upp ett urval av inspelade seminarier på Karolinska Institutets Youtube kanal, under spellistan Centrum för Allergiforskning.

Kick-Off Seminariet Anafylaxiprojektet 13 februari 2014

Här hittar du inspelningarna från Kick-Off seminariet för Anafylaxiprojektet den 13 februari 2014. Inom anafylaxiprojektet samarbetar tre postdoktorala forskare kring temat "Better diagnosis and new treatments to prevent death by anaphylaxis (allergic shock)". Projektets finansieras genom en donation från Karin och Sten Mörtstedt CBD Solutions AB. Programmet för seminariet finns här. Inspelningarna finns också tillgängliga via CfA:s spellista på Karolinska Institutets Youtube kanal.

Introduction to CfA and the Anaphylaxis project - Gunilla Hedlin and Sven-Erik Dahlén, Directors CfA

My background, and the unmet needs in food allergy - Jennifer Protudjer, Postdoctoral Fellowship Awardee

My background, and clinical findings in food allergy - Mirja Götze Vetander, Postdoctoral Fellowship Awardee

My background, and the opportunities provided by mass spectrometry - Alexander Fauland, Postdoctoral Fellowship Awardee

The mast cell - a central player in anaphylaxis - Gunnar Nilsson, Professor of Clinical Immunology and Allergy

Anaphylaxis - is it always allergen-related? - Theo Gülen, PhD student, Allergologist