Skip to main content

Centrum för infektionsmedicin

Forskningen vid Centrum för infektionsmedicin, CIM, fokuserar på studier av människans immunsystem, och den roll immunsystemet spelar vid infektionssjukdomar.

CIM är en enhet inom Institutionen för medicin, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Centret har sedan det bildades 2002 snabbt växt och erhållit nationell och internationell uppmärksamhet för sin forskning. Visionen är att vara ett internationellt ledande translationellt forskningscentrum inom infektionsimmunologi.

Föreståndare

Professor

Anna Norrby-Teglund

Telefon: 08-524 823 54
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Anna.Norrby-Teglund@ki.se