Skip to main content

Centrum för Genusmedicin (CfG)

Våra mål är att stödja och stimulera utvecklandet av genusmedicinsk klinisk och preklinisk forskning; att stärka utbildning inom genusmedicin på alla nivåer och att sprida kunskap om genusmedicin till allmänheten, politiker och beslutsfattare.

VE
Veronica Ebber…
2019-05-17