Är du pappa eller partner och har spädbarn 6-12 månader?

Publicerat 2018-11-05 15:38. Uppdaterat 2018-11-21 16:06

Vi söker dig som är pappa eller partner och har ett spädbarn (6-12 månader). Vi vill höra om dina tankar och erfarenheter om Barnavårdscentralen (BVC), och om du har deltagit i besöken eller inte. Att få ta del av dina åsikter kan förbättra kvalitén på det stöd du som pappa eller partner får av BVC-personal i framtiden.

Besvara webbenkäten

Om du vill dela med dig av dina erfarenheter, besvara den anonyma webbenkäten

Enkäten tar ungefär 5 minuter att genomföra om du inte närvarat vid något besök, och ungefär 10 minuter om du närvarat vid något besök.

Om enkäten och studien

Vi genomför en utvärdering av närvaron av pappor/partners på Stockholms kommuns BVC-mottagningar. Vi vill veta om du har eller inte har blivit inbjuden, tillsammans med modern, till ett hembesök (normalt under de första veckorna i barnets liv) och/eller ett besök till BVC när ert barn var 3-5 veckor gammal. 

Vi vill också veta ifall du blivit inbjuden till ett specifikt besök för pappa/partner på BVC när ert barn var 3-5 månader gammal. Om du har närvarat vid en eller fler av dessa besök, är vi nyfikna på vilket stöd du fått.

Vare sig du närvarat på något BVC-besök eller inte, så kan du besvara frågorna gällande förälder-spädbarnsrelationen, ert gemensamma föräldraskap och din mentala hälsa. 

Den här studien har etiskt tillstånd.

Kontakt

Om du har några frågor angående studien, var vänlig kontakta:

Michael Wells, PhD, postdoktor, Institutionen för folkhälsovetenskap, 171 77 Stockholm

E-post: michael.wells@ki.se

Lene Lindberg, leg psykolog, docent, Institutionen för Folkhälsovetenskap, 171 77 Stockholm

E-post: lene.lindberg@ki.se

ForskningspersonFörsöksperson