NyheterForskning

Är du homo-, bisexuell eller queer man?

Publicerat 2017-10-19 10:59. Uppdaterat 2017-10-20 10:18

Vi vill höra hur det är för dig att leva som homo-, bisexuell eller queer man i Sverige. Svara på vår enkät om välbefinnande, livserfarenheter och upplevelser!

Om du är homo-, bisexuell eller queer man 18 år eller äldre är välkommen att delta i en forskningsstudie utvecklad för att öka kunskapen kring hur stressorer kan påverka hälsan bland homo-, bisexuella och queera män.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska institutet och Yale School of Public Health. Vi kommer att jämföra resultat från Sverige och USA. Det är redan fastlagt att stigma och diskriminering påverkar homo-, bisexuella och queera mäns hälsa, men mer forskning behövs för att förstå hur bögvärlden själv bidrar till och hanterar stress.

Genomförande:
Deltagande i studien innebär att svara på en enkätundersökning online. I enkäten ber vi dig svara på frågor om känslor, välbefinnande och vissa aspekter kring att vara homo-, bisexuell eller queer man. Vi beräknar att det tar cirka 30 minuter att svar på enkäten.

Även om du väljer att delta, kan du avsluta ditt deltagande när du vill. Du kan också hoppa över de frågor som du inte vill svara på.

Att din information behandlas under sekretess är mycket viktigt för vårt forskningsteam. Alla dina svar kommer att behandlas under sekretess. Bara de forskare som arbetar med studien och de som är ansvariga för att övervaka studien kommer att ha tillgång till information som kan identifier dig. När vi publiserar resultat från studien, kommer vi att göra det så att du inte kan bli identifierad.

För att delta i enkätstudien, klicka på följande länk: HBTQEnkät

Om du har frågor kring studien så kan du kontakta ansvarig forskare, Richard Bränström vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet (richard.branstrom@ki.se)

ForskningspersonFörsöksperson