Annons försökspersoner / Advertisement for research persons

Annonsen bör skrivas på både svenska och engelska/The advertisement should be written in both Swedish and English.

Allowed file formats: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx