Annons försökspersoner | Advertisement for research persons

Annonsen bör skrivas på både svenska och engelska. | The advertisement should be written in both Swedish and English.

Din e-postadress på KI | Your email address at KI.
Allowed file formats: bmp, gif, jpg, png, pdf and tif/ Om du behöver bifoga en fil annat än en bild så kan du skicka det till den redaktör som kommer att lägga upp din annons./ If you need to add a file other than an image you may send it to the editor who will publish you ad.