Åldrandeforskning vid KI

This page in English

Med en ökande äldre befolkning är medicinsk forskning om åldrandet ett angeläget forskningsområde. Vid Karolinska Institutet pågår bred forskning om demens och hjärnans åldrande, om behandling och vård av äldre och om det hälsosamma åldrandet.