Adressändring Medicinsk Vetenskap

Här kan du anmäla adressändring gällande din prenumeration på Medicinsk Vetenskap:

Betalande prenumerant

Du som är betalande prenumerant på Medicinsk Vetenskap adressändrar direkt till tidningen. Skicka din gamla och din nya adress via e-post till medicinskvetenskap@ki.se eller via vanlig post till Medicinsk Vetenskap, Kommunikationsavdelningen, Karolinska Institutet, Berzelius väg 13 , 17177 Stockholm.

Medlem i KI Alumni & Friends

Om du har din prenumeration på Medicinsk Vetenskap genom KI Alumni & Friends så adressändrar du själv i nätverket under My Alumni page. För frågor kontakta alumni@ki.se.

Student vid Karolinska Institutet

Inför varje utskick används ett nytt utdrag från LADOK som uppdateras en gång per vecka med de ändringar som skett i folkbokföringsuppgifterna hos Skatteverket. Vill du göra en tillfällig adressänding kan du själv göra det direkt i LADOK. Vid problem, kontakta Infopunkten.

Anställd vid Karolinska Institutet

Skicka din gamla och din nya adress vid Karolinska Institutet till: medicinskvetenskap@ki.se.