Doctoral programme in health care science

Denna sida på svenska

Programmet för doktorandutbildning inom vårdvetenskap ger en rad lärande aktiviteter för doktorander inom den specifika forskningsämnen inom hälsovetenskap och erbjuder också möjligheter till nätverk. The courses and other activities offered by the program are open to all PhD students and postdoctoral students at Swedish universities.

Doctoral programmes