Current calls, week 50, 2017

Published 2017-12-11 10:16. Updated 2017-12-14 20:24

Tips from KI Grants Office about current calls

Swedish and Nordic grants

Föreningen Mjölkdroppen

Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm inbjuder ansökningar om bidrag. Dessa syftar till att främja forskning inom barns uppfödning. Föreningen prioriterar projekt som är relaterade till naturlig uppfödning. Behöriga att söka är personer som är verksamma inom barnavården i Stockholms läns landstingsområde. Stöd ges till forskningsprojekt, studieresor och kongresser.

Closing date: 19 Jan 2018

Föreningen Mjölkdroppen 

Projektstöd – Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond inbjuder ansökningar om projektstöd. Detta främjar forskningsuppgifter inom samhällsvetenskap och humaniora som utförs av såväl enskilda forskare som av mindre forskargrupper med anknytning till Sverige. Forskarna är fria att själva definiera sin forskningsfråga. Sökande samt alla projektdeltagare måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället. Professorer kan avlönas inom projekt. Forskare äldre än 67 år kan ansöka förutsatt att forskaren har en anställning hos en av RJ godkänd anslagsförvaltare. Projekt beviljas för maximalt tre år. Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands samt forskningsvistelser utomlands.

Closing date: 24 Jan 2018

Projektstöd – Riksbankens Jubileumsfond 

Infrastrukturprojekt – Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond inbjuder ansökningar om stöd till infrastrukturprojekt. Detta syftar till att möjliggöra och främja framtida forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Closing date: 24 Jan 2018

Infrastrukturprojekt – Riksbankens Jubileumsfond 

Projektstöd till forskning – Lars Erik Lundbergs Stiftelse för Forskning och Utbildning

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning delar ut forskningsanslag till projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus.

Closing date: 31 Jan 2018

Projektstöd till forskning – Lars Erik Lundbergs Stiftelse för Forskning och Utbildning 

Utlysning av forskartjänster – Barncancerfonden

Barncancerfonden utlyser forskartjänster/stipendier inom området barncancersjukdomar. Syftet med utlysningen är dels att rekrytera fler forskare till barncancerområdet och dels att möjliggöra forskning för kliniskt verksamma personer med anställning inom svensk sjukvård eller motsvarande. Anslag kan sökas för 6-årig forskartjänst, 4-årig forskarassistenttjänst, 2-årig postdoktortjänst/stipendium samt 4-årig postdoktortjänst med hemvändandepeng. Kliniskt verksamma personer kan dessutom söka kliniska forskarmånader under 1-3 månader per år i upp till 3 år. Huvudhandledare kan söka doktorandbidrag för en kliniskt verksam person i upp till 4 år. Anslag söks för lönekostnader och indirekta kostnader knutna till anslaget. Barncancerfondens forskartjänster kan sökas både inom biomedicinsk forskning och inom vårdvetenskap och psykosocial forskning. Resultaten från det till tjänsten/stipendiet knutna forskningsprojektet ska förväntas komma svenska barn med cancer och/eller svensk barncancerforskning till godo. Nyttan för svenska barncancerpatienter och/eller barncancerforskning i Sverige ska därför tydligt framgå av ansökan. Forskningsprojekten kan vara av både experimentell (grund- och translationell) och klinisk natur.

Closing date: 1 Feb 2018

Utlysning av forskartjänster – Barncancerfonden 

Paul Frenckners fond – Svenska Läkaresällskapet

Detta stöder forskning rörande öron-, näs-, och halssjukdomar i form av resebidrag för forskningsvistelser för forskningsvistelse. 

Closing date: 1 Feb 2018

Paul Frenckners fond – Svenska Läkaresällskapet 

Postdoc-stipendier – Svenska Läkaresällskapet

Dessa möjliggör tjänstledighet för medicinsk forskning vid en välrenommerad utländsk institution. Stipendiebeloppet är SEK 18,000 per månad under tre till tolv månader.

 Closing date: 1 Feb 2018

Postdoc-stipendier – Svenska Läkaresällskapet 

Cronqvists stiftelse – Svenska Läkaresällskapet

Detta stöder medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentosa och i andra hand övriga ögonsjukdomar. Anslaget är ettårigt och kan beviljas med förlängas ett år.

Closing date: 1 Feb 2018

Cronqvists stiftelse – Svenska Läkaresällskapet 

Initiation grants – Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT)

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education invites applications for its initiation grants. These support short-term projects targeting the building of new and strategically interesting international relationships. Grants support internationalisation activities, such as short or long stays abroad for those parties involved in the cooperation and for organisers of workshops and conferences to strengthen and further develop the cooperation. Grants are worth up to SEK 150,000 each.

Closing date: 6 Feb 2018

Initiation grants – Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) 

RJ Sabbatical 2018 – Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för sammanhållen forskningstid från sex till tolv månader för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten. Stödet avser att möjliggöra forskning på hela den tid som anställningen omfattar och ska användas för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser. Syftet är vidare att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter genom att ge möjlighet till utlandsvistelse under en period.

Closing date: 7 Feb 2018

RJ Sabbatical 2018 – Riksbankens Jubileumsfond 

Call: Short-term Eurolife Research Exchanges 3rd round - 2018

Researchers at KI are invited to apply for short-term research exchange grants funded by Eurolife. The goal of this call is to facilitate further research collaboration between Eurolife member institutions. The grants will support travel and living expenses for junior scientists to travel to another Eurolife institution to perform research for a period equal to or longer than 2 weeks during the period 1 April – 31 December 2018. Please note that applicants must hold a PhD degree. Deadline for submission of the application form for the grants: 9 February 2018.

More information on the call, its requirements and application process is found in the documents

and on the Eurolife website on Short-term Eurolife Research Exchanges 3rd round – 2018

KI contact: Anna Dahlerus, Eurolife Administrator (Network Liaison Officer), Faculty Office and International Relations

Call for projects – Novo Nordisk Postdoctoral Fellowship at KI

The Novo Nordisk Postdoctoral Fellowship Programme at KI has completed three rounds of recruitments and we have to date appointed 14 postdoctoral fellows. We are happy to announce that the programme has been extended and expanded to include another three rounds of annual recruitments. This call is, thus, the first step in our fourth round of recruitment of 3 postdoctoral fellows for an expected start date in the autumn of 2018. For further instructions see our webpage.

For questions contact http://NovoNordiskFellowship@mmk.ki.se

Håkan Karlsson, Programme Manager, Novo Nordisk Postdoc Fellowship Programme at KI, Mobile: +46 73-712 14 37

European grants

Innovative Medicines Initiative - IMI2 Call 13

On Nov. 30th, the Innovative Medicines Initiative (IMI) launched the 13th Calls for Proposals under the IMI2 programme, with the following topics:

Topic 1: Assessment of the uniqueness of diabetic cardiomyopathy relative to other forms of heart failure using unbiased pheno-mapping approaches

Topic 2: Genome-Environment Interactions in Inflammatory Skin Disease

Topic 3: The value of diagnostics to combat antimicrobial resistance by optimising antibiotic use

Topic 4: Mitochondrial Dysfunction in Neurodegeneration

Topic 5: Support and coordination action for the projects in the neurodegeneration area of the Innovative Medicines Initiative

Topic 6: A sustainable European induced pluripotent stem cell platform

Topic 7: Linking digital assessment of mobility to clinical endpoints to support regulatory acceptance and clinical practice

Topic 8: Human tumour microenvironment immunoprofiling

Topic 9: ConcePTION – Continuum of Evidence from Pregnancy Exposures, Reproductive Toxicology and Breastfeeding to Improve Outcomes Now

Topic 10: Improving the preclinical prediction of adverse effects of pharmaceuticals on the nervous system

Topic 11: Translational Safety Biomarker Pipeline (TransBioLine): Enabling development and implementation of novel safety biomarkers in clinical trials and diagnosis of disease

Topic 12: Pilot programme on a Clinical Compound Bank for Repurposing: Cardiovascular diseases and diabetes

Topic 13: Pilot programme on a Clinical Compound Bank for Repurposing: Respiratory diseases

Topic 14: Pilot programme on a Clinical Compound Bank for Repurposing: Neurodegenerative diseases

Topic 15: Pilot programme on a Clinical Compound Bank for Repurposing: Rare/orphan diseases

Closing date: 28 Feb 2018

Innovative Medicines Initiative - IMI2 Call 13 

Marie Skłodowska Curie Actions Innovative Training Network (ITN) 2018

Closing date: 17 Jan 2018, 17:00 Brussels time.

Marie Skłodowska Curie Actions Innovative Training Network (ITN) 2018 

For MSCA ITN subtype EJD (European Joint Doctorate), a Letter of Commitment is required from KI, for which there is an internal process at KI.

See KI’s Instructions for EJD internal process (PDF)

KI Information and Instructions MSCA-ITN

2018 Armstrong-Morgenstern Travel Award to Vanderbilt University

Nominations open open 1/1/18-1/2/18 

To nominate a postdoctoral trainee or graduate student for consideration of this award, please submit all materials directly to ralf.morgenstern@ki.se

Please include the following:

 • Supervisor/group leader recommendation letter.

 • Ph. D. student/Post-doc CV, publication list, half an A4 page motivation with suggested receiving group at Vanderbilt.

Established in 2016, this annual award will be granted to an outstanding postdoctoral trainee or an exceptionally advanced graduate student to support a training experience at the Karolinska Institutet in Sweden, or for a Vanderbilt laboratory to host a student from the Karolinska. Named in honor of the late Dr. Richard Armstrong, Professor of Biochemistry and Chemistry at Vanderbilt University and Foreign Adjunct Professor at the Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden.

The research of Dr. Armstrong focused on how enzymes detoxify foreign molecules through a multipronged chemical, structural, and molecular approach. His work as a teacher, scholar, and advisor were instrumental in expertly guiding students though the rigors of Chemistry and Biochemistry. He emphasized fundamentals through his numerous lectures and selflessly served the Biochemistry community through teaching, committee membership, grant reviews, and participation in professional societies. The winner will be determined via an appointed selection committee.

Award: commemorative plaque and a travel allowance of up to $5000.00, courtesy of the Richard Armstrong Fund.

US grants

Research Project Grant (Parent R01 Clinical Trial Not Allowed): NIH Small Research Grant Program (Parent R03), NIH Exploratory/Developmental Research Grant Program (Parent R21): NIH

The NIH Research Project Grant supports a discrete, specified, circumscribed project in areas representing the specific interests and competencies of the investigator(s). The proposed project must be related to the programmatic interests of one or more of the participating NIH Institutes and Centers (ICs) based on their scientific missions. 

Closing date: standard dates apply, by 5pm local time of applicant organization until Jan 8, 2021.

Research Project Grant NIH, (FOA): PA-18-484 (R01); PA-18-489 (R21); PA-18-488 (R03) 

Understanding Immunopathogenesis of Tuberculosis in HIV-1 Infected and Exposed Children: NIH

The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to support research that will identify changes in immune mechanisms and markers because of Mycobacterium tuberculosis (M.tb) exposure, infection or disease in pediatric populations exposed to or infected with HIV-1.

Closing date: March 14, 2018, by 5:00 PM local time of applicant organization.

Understanding Immunopathogenesis of Tuberculosis in HIV-1 Infected and Exposed Children: NIH, (FOA): RFA-AI-17-039

Obesity and Asthma: Awareness and Self- Management (R01): NIH

The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to encourage research that examines the relationship between asthma, obesity and self-management.  It seeks to build the science of obesity, asthma, and self-management awareness.

Closing date: standard dates apply, by 5pm local time of applicant organization until Jan 8, 2021.

Obesity and Asthma: Awareness and Self- Management (R01): NIH (FOA): PA-18-379 (R01)

Developing the Therapeutic Potential of the Endocannabinoid System for Pain Treatment (R01): NIH

The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to support projects that will elucidate the therapeutic potential of the cannabinoids and endocannabinoid system in the development of mechanism-based therapies for pain.

Closing dates: standard dates apply, by 5pm local time of applicant organization until Sept 8, 2018.

Developing the Therapeutic Potential of the Endocannabinoid System for Pain Treatment (R01): NIH, (FOA): PA-18-465 (R01)

Promoting Research in Basic Neuroscience (R01): NIH

The goal of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to stimulate research addressing fundamental questions in basic neuroscience. Proposed projects can address any area of neuroscience within the missions of the participating institutes and should focus on understanding the development, the structure and/or the function of the normal nervous system. While fundamental basic research often generates insights relevant to disorders of the nervous system, this FOA is not intended to stimulate research that is explicitly disease-related.

Closing date: standard dates apply, by 5pm local time of applicant organization until Sept 8, 2018.

Promoting Research in Basic Neuroscience (R01): NIH, (FOA): PAS-18-483 (R01)

Links