Other

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

2018-02-0213:30Campus Solna

We all long for good health and well-being, but we may get stuck thinking that everything will be better once I have finished this project, once I have been promoted, when I sleep better, when the children grow up. However, we also know that there are no short-cuts. It is only once you have the ability to take care of yourself, that you will have energy to be there for others and to realise your full potential in your daily life. Also, you will be better equipped for changing circumstances.

About the course

This course is a concentrated version of MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction): it consists of 10 sessions and a full day.

Wednesdays 7/3 – 16/5, 11:00-12:20 (except 4/4). Note! Session Pass 11/4 the group will be divided into a morning (8:30-9:50) and an afternoon (13:00-14:20) group.

Full day: Saturday 21/4 9:30-16:30

About the course

Hemuppgifter 20-40 minuters övning/dag och lite text att läsa varje vecka.

Att gå kursen är ett åtagande och innebär ett utforskande och lärande som inte alltid är lätt. Ibland kan känslan av stress öka under kursen eftersom hemuppgifterna tar tid. Känslor som sorg, ilska eller rädsla, kan upplevas starkare i början och man kanske blir utmanad eller upptäcker saker om sig själv som man inte tycker om. Fördelarna kan bli ökad medvetenhet och koncentration, förmåga att hantera stress och utmaningar smidigare, ökad självinsikt och bättre relationer, mer omsorg om sig själv och andra. Mer glädje!

Anmälan till kursen

Maila kursledaren gunilla.lonnberg@ki.se

Kursledare

Gunilla Lönnberg gunilla.lonnberg@ki.se 0708-36 38 78