Address to Neo

Visiting address:
Karolinska Institutet
Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära
Neo
Blickagången 16
Flemingsberg
Delivery address: Example:

Karolinska Institutet
Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära
(Group) XXX / Ev kontaktperson
Lastkajen Neo / Hiss M1, plan 8
Hälsovägen 7C
141 57 HUDDINGE

Karolinska Institutet
Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära
TTI / Mattias Renström
Lastkajen Neo / Hiss M1, plan 8
Hälsovägen 7C
141 57 HUDDINGE

Mailing address: Example:

Karolinska Institutet
Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära
Grupp XXX (3ställig kod) / Namn
141 83 HUDDINGE

Karolinska Institutet
Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära
Grupp TTI / Linda Strand
141 83 HUDDINGE