CTMR members

Director

Professor

Lars Engstrand

Enhet: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1
E-post: lars.engstrand@ki.se

Centre Coordinator/Alliance Director

Direktör

Ina Schuppe Koistinen

Telefon: 08-524 845 97
Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: ina.schuppe.koistinen@ki.se

Labcore

Enhetschef

Marica Hamsten

Telefon: 08-524 845 97
Enhet: CTMR
E-post: marica.hamsten@ki.se

Laboratorietekniker

Pia Angelidou

Enhet: CTMR
E-post: pia.angelidou@ki.se

Anknuten

Caroline Bjurnemark

Enhet: CTMR
E-post: caroline.bjurnemark@ki.se

Forskningsassistent, UF

Linn Flygare Wallen

Enhet: CTMR
E-post: linn.flygare.wallen@ki.se

Laboratorietekniker

Anaga Kamal

Enhet: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1
E-post: anaga.kamal@ki.se

Forskningsingenjör

Alexandra Pennhag

Enhet: CTMR
E-post: alexandra.pennhag@ki.se

Forskningsingenjör

Maike Seifert

Enhet: CTMR
E-post: maike.seifert@ki.se

Laboratorietekniker

Yinghua Zha

Enhet: CTMR
E-post: yinghua.zha@ki.se

Forskningsingenjör

Marcela Pereira

Enhet: CTMR
E-post: marcela.pereira@ki.se

Bioinformatics

Team Leader

Postdoc

Fredrik Boulund

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: fredrik.boulund@ki.se

Forskarassistent

Stefanie Prast-Nielsen

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: Stefanie.Prast-Nielsen@ki.se

Postdoc

Yue Hu

Enhet: CTMR
E-post: yue.hu@ki.se

Postdoc

Luisa Warchavchik Hugerth

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: luisa.warchavchik.hugerth@ki.se

Epidemiology

Team Leader

Forskarassistent

Nele Brusselaers

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: nele.brusselaers@ki.se

Forskarassistent

Emma Fransson

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: emma.fransson@ki.se

Postdoc

Romina Fornes

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: romina.fornes@ki.se

Forskarstuderande

Qing Liu

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: qing.liu@ki.se

Forskarstuderande

Johanna Simin

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: johanna.simin@ki.se

Cultureomics – Microbiology

Team Leader

Professor

Lars Engstrand

Enhet: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1
E-post: lars.engstrand@ki.se

Team Leader

Forskarassistent

Juan Du

Telefon: 076-894 89 35
Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: juan.du@ki.se

Doktorand

Liqin Cheng

Enhet: CTMR
E-post: liqin.cheng@ki.se

Universitetslektor

Åsa Sjöling

Enhet: Åsa Sjöling grupp
E-post: asa.sjoling@ki.se

Postdoc

ENRIQUE JOFFRÉ

Enhet: Åsa Sjöling grupp
E-post: enrique.joffre@ki.se

Forskarstuderande

Jessica Guzman Otazo

Enhet: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1
E-post: jessica.guzman.otazo@ki.se

Senior lab manager

Young-Keun Kwak

Telefon: 070-090 89 54
Enhet: Åsa Sjöling grupp
E-post: Young-Keun.Kwak@ki.se

Postdoc

Jonatan Martin Rodriguez

Enhet: Åsa Sjöling grupp
E-post: jonatan.martin.rodriguez@ki.se

Postdoc

Jing Wang

Enhet: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1
E-post: jing.wang.1@ki.se

Associated

Anknuten

Tore Midtvedt

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: Tore.Midtvedt@ki.se

Postdoc

Kaisa Thorell

Enhet: Åsa Sjöling grupp
E-post: kaisa.thorell@ki.se

Anknuten

Inger Kühn

Enhet: Åsa Sjöling grupp
E-post: Inger.Kuhn@ki.se

Anknuten

Katja Fall

E-post: katja.fall@ki.se